Ako sa naučiť napísať kvalitný životopis!

Napísať kvalitný a obsahovo správny životopis nie je tak jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Konkurencia medzi uchádzačmi je obrovská, preto by ste si mali dať záležať, aby ste to zvládli čo najlepšie! Mnoho ľudí v životopise totiž píšu aj o tom, čo zamestnávateľa nezaujíma a naopak, nedávame dostatočnú váhu tomu, čo nás môže najviac predať. Dajte si pozor na tieto nasledujúce chyby, ktoré v dobrom životopise nemajú čo robiť! 

tým

1.Dajte si pozor na osobné údaje
V životopise postačí Vaše meno, priezvisko, adresa a kontakt – telefonický a e-mailový. Do životopisu neuvádzame nasledujúce informácie ako je rodinný stav, počet detí, prípadné tehotenstvo. Ďalej nie je vhodné uvádzať ani informácie ohľadne:
– sexuálnej orientácii,
– rodné číslo,
– zdravotný stav, prípadne hendikep (ak nie je prekážkou na pozícii, na ktorú sa hlásite),
– rasovú a etnickú príslušnosť.

práce

2. Neprofesionálnym e-mailovým adresám
Vyhnite sa mailom v nasledujúcom tvare ako napríklad lienka43, xx_macher_xx či vladino17.  Nejde o zoznamku, ale máte záujem o zamestnanie. Byť profesionál sa vyplatí a zároveň to ukáže aj na Vašej e-mailovej adrese. Mala by obsahovať Vaše meno a priezvisko.

3.Základná škola je údaj nepovinný
Je považovaná za základ vzdelania. Niekedy už dokonca nie je nutné uviesť ani strednú školu, ak ste absolvovali vysokú školu alebo univerzitu. Tu sa zamerajte na uvedenie odboru, ktorý ste vyštudovali a Vašu špecializáciu.

4.Nepodceňujte opis Vašich pracovných skúseností
Pracovné skúsenosti patria medzi najdôležitejšie v životopise vôbec. Venujte jej aj z toho dôvodu zvýšenú pozornosť. Neuvádzajte preto iba, kde, v akom období  a na akej pozícii ste pracovali. Dajte do životopisu aj opis Vašej práce: uveďte, čo bolo vašou úlohou, aké právomoci a zodpovednosti ste mali. Môžete zároveň spomenúť aj Vaše úspechy.

kancelář

5.Uvádzajte skutočne iba to, čo ovládate
Buďte k sebe úprimný a vo Vašich schopnostiach. Napíšte, aké sú Vaše reálne skúsenosti s nimi. Nezveličujte, ak ide o  jazykové schopnosti, pretože Vás môžu jednoducho na pracovnom pohovore vyskúšať!

Ako sa naučiť napísať kvalitný životopis!
Share