Demokracia a sloboda

Kým teda bude zachovaná demokracia, bude tiež zachovaná aj sloboda.
Čím viac sa človek spolieha, tým pravdepodobnejšie zlyhá..
Pravdepodobne žiadny iný názor tak nie je pre slobodu nebezpečnejší ako práve tento. Ako je zistené, v piatich z ôsmich demokracií bola sloboda stratená mierumilovne, hlasovaním, v dvoch bola stratená násilím a v jednej bola stratená legislatívnym podvodom.

horizont

Demokraciu však od ostatných foriem vlády odlišuje len mechanický dizajn
Inak povedané, je to rovnaký rozdiel ako medzi tvarom nákladného auta a jeho nákladom alebo medzi tvarom pohára a nápoja v ňom naliatom. No pokiaľ ide o slobodu, dôležitý je práve obsah a nie spôsob, akým je tento obsah formovaný. V ekonomickej sfére nás napríklad zaujíma to, či, prípadne ako vláda riadi ceny v ekonomike, nie to, ktoré ministerstvo má vykonávať túto prácu alebo kto má toto ministerstvo riadiť. Keď teda vláda zasiahne do slobody ľudí, to, či diktátor získal svoju moc narodením, násilím alebo hlasovaním ľudu nemá veľkú dôležitosť.

Treba byť preto na pozore pred tými, ktorí vyhlasujú, že sloboda existuje
Vtedy, keď ľudia môžu hlasovať o všetkom o čom chcú. To by totiž bol podobný argument, ako keby slobodu vo vzťahoch malo zabezpečiť verejné hlasovanie o tom, kto si koho zoberie za manželku, prípadne o tom, aké náboženstvo má uznávať. V súvislosti s tým tiež nie je vôbec zaručené, že sloboda v krajine s demokratickou vládou bude vyššia ako sloboda v krajine s inou formou vlády.

tým

Správne konanie vždy nasleduje po porozumení
Čo je jediná cesta ku správnemu konaniu. Ak však tento pokrok vyzerá až beznádejne pomalý, musíme vytrvať vo viere, že sloboda je v súlade s pravdou a s prirodzeným usporiadaním spoločnosti. Pravda má moc, ktorá sa neklania osobám a ani množstvám osôb, ktoré môžu byť od nej vzdialené. Pravda má moc, ktorej sa nie je možné dotknúť fyzickou silou.

Demokracia a sloboda
3.5 (70%)2