Konkurencia a jej vplyv na ekonomiku


•        Je teda konkurencia pre ekonomiku prospešná?
 Záleží na tom, z akého uhľu sa na túto otázku pozrieme a nájsť stopercentnú odpoveď nie je vôbec ľahké. S odpoveďou si nemôžeme byť tak úplne istí.
Pri pokuse prísť tejto otázke na koreň sa napríklad zistilo, že hranica rastu produkcie v podnikoch, ktoré sú v stave konkurencie, nie je udávaná tým, ako sa tvoria náklady, ale podmienkami, ktoré sa týkajú pohľadávok. Takisto každý pokus zväčšiť produkciu vyžaduje, aby sa znížila cena.

burza

Ak je tomu tak, plynie z tohto záver, že podnik, ktorý sa nachádza v stave konkurencie, dopláca na svoje nízke ceny. Hlavne v prípade, kedy predáva tovar vo veľkom množstve a veľa záujemcom. Títo sa dostanú k početnému tovaru a zaplatia malú čiastku, ktorá sa podniku vráti, no keďže  sa jedná o relatívne malý príjem, celá snaha výroby bola tak trochu zbytočná. Ani nie zbytočná, skôr finančný prínos je sklamaním. Tým pádom podnik nemôže ďalej veľa utrácať a ani platiť zamestnancom väčšie čiastky. Takže v konečnom dôsledku, v tomto prípade systém konkurencie v podniku ekonomike moc neprispieva, dá sa dokonca povedať, že bez nej by bol podnik bohatší a teda by sa i viac pričinil o ekonomiku svojho štátu.

podnikání

Lenže na druhej strane, čo ak podnik nie je nútený predávať svoj tovar za nízku cenu? Pokiaľ je cena daná, teda určená jej maximálna výška, za ktorú sa môže a bude predávať v obchodoch, tak strach z konkurencie je menší. Vieme, že konkurenčný podnik môže predať svoje výrobky len za danú cenu, nemôže prekročiť to povolené maximu. V tomto prípade môžme cenu ľako prispôsobiť konkurencii a nemusí sa jednať o malú čiastku. No teraz nastane trocha iný problém. Koľko našich výrobkov sa vlastne predá, ak všetci ponúkame skoro rovnakú cenu, pričom tovaru na trhu je nespočetne veľa?

ekonomie

Akú máme šancu, že niekto si kúpi zrovna produkt našej firmy? Tieto otázky zrejme zostanú nezodpovedané. Ale v tomto prípade ľudia nakúpia veľa pomerne drahého tovaru, čím ekonomike podstatne napomôžu. Takže v tomto druhom príklade sa dá povedať, že konkurencia je pre ekonomiku štátu pomerne výnosná.

Ohodnoťte příspěvek