Konšpirácie: Taja pred nami energiu zadarmo?

Prevratné vynálezy čerpania energie z kozmických lúčov, vákua a samochodov však ututlali hrabivé korporácie a vlády, lebo chcú bohatnúť a kontrolovať ľudí. Tak by sme v skratke mohli opísať celú rodinu konšpiračných teórii, v ktorých jadre stojí koncept energie zadarmo. Ich ďalším spoločným menovateľom je, že prakticky bez výnimky ignorujú základy fyziky aj ekonómie.

světlo

Z pohľadu moderného človeka je prirodzené o energii – v našom vnímaní takmer výlučne vo forme elektriny (a benzínu) – uvažovať ako o spotrebnom tovare. Každý deň a mesiac nakúpime od nejakej firmy elektrinu a „minieme“ ju na svietenie, kúrenie alebo na rozmixovanie zeleniny do polievky.

Z pohľadu fyziky ide o nezmysel. Zákony termodynamiky, ktoré sa učil každý v škole, jasne hovoria, že energiu nemôžeme nikdy naozaj minúť. V skutočnosti ju vieme len premeniť z jednej formy na inú a posunúť miesto, kde premena prebehne. A presne za takýto presun a premenu energie berú peniaze energetické firmy.

energie

Energiu v skutočnosti nevyrábajú, aj keď vám budú tvrdiť čokoľvek, len ju prerábajú a presúvaju. Elektrárne, napríklad, vezmú energiu uloženú v rope a premenia ju na elektrinu, ktorú následne napumpujú do rozvodnej siete.
Keď človek rozsvieti žiarovku, energia sa opäť premení na svetelné žiarenie a teplo, ktoré sa rozptýli do vzduchu. Celkoví množstvo energie ostane nezmenené. To, čo človek vníma ako utratenie energie, je v skutočnosti len jej premena do podoby, ktorá v našom vnímaní už neprináša úžitok. V skratke – energiu nemožno vyrobiť. Dá sa len presunúť na miesto, kde je pre človeka užitočná. Princíp, ktorý hovorí, že to nikdy nebude inak, je rovnakým stavebným kameňom fyziky ako napríklad gravitácia.

Ak by aj niekto našiel veľmi efektívny zdroj energie s neuveriteľne lacným palivom, stále by sme museli platiť za postavenie generátorov, natiahnutie elektrických káblov, správu siete a ďalšie služby, ktoré sa na energiu nabaľujú.
                                                       

Konšpirácie: Taja pred nami energiu zadarmo?
Share