Partner verejného sektora a jeho zápis
Možno už máte dosť všetkých zápisov, registrov a ďalších povinností, ktoré vás obmedzujú, zdržujú a nútia riešiť právnu podstatu veci. Ale nie je dôvod byť na všetko sami, keď máte možnosť obrátiť sa na profesionálov z právnej oblasti, ktorí sú ochotní vám zaistiť všetko potrebné.

Vzhľadom k tomu, že registrácia v oblasti verejného sektora je už povinnosťou, tak je vhodné, aby všetky náležitosti boli pripravené na úrovni a s právnym poriadkom.

paragraf
Vďaka http://www.partnerverejnehosektora.sk/získate právnu podporu pri podávaní rôznych žiadostí, zápisov do registru hospodárskych subjektov a dôležitý zápis do registra partnerov verejného sektora.

Čo znamená register partnerov verejného sektora?

Skrátene RPVS je zákonom stanovený zoznam všetkých údajov o partneroch verejného sektora. Takým partnerom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je účastníkom prijímania majetku alebo peňažného plnenia od štátu, samosprávy a iných subjektov nad zákonný limit. Zúčastniť sa môžu aj osoby, ktoré nie sú súčasťou verejného sektora.

A práve z tohto dôvodu je dôležité riešenie cez http://www.partnerverejnehosektora.sk/, pretože partner sa do tohto zoznamu nemôže prihlásiť sám, ale pomocou právneho subjektu, teda cez advokáta, notára, ale aj banku, audítora, atd.

Celý tento zoznam je v elektronickej podobe.
Inak sa tomuto procesu hovorí tiež protischránkový zákon. Jeho účelom je vlastne možnosť obchodovania štátu s registrovanými subjektmi, ktoré musia byť zapísané v tomto registri.

spravedlnost

Služby v tejto oblasti musia byť kvalitné a na profesionálnej úrovni. Do týchto služieb patrí napríklad riešenie procesu verejného obstarávania, analýza daného objektu, návrhy zmlúv, kompletná súťažná dokumentácia, revízne procesy a mnohé ďalšie úkony.

Správcom verejného sektora a jeho partnerov je Ministerstvo spravodlivosti SR.