Poistenie od Winners Group ako šité na mieru pre vás

Ak uvažujete nad poistením domu či bytu, životnom poistení, poistení auta, zodpovednosti za škodu, či cestovnom poistení, Winners Group vám ponúka toto všetko a ešte oveľa viac. Poďte sa spolu s nami zorientovať v tom, čo je podstatou poistenia a aké druhy poistenia trhu ponúka.

mince

Čo to vlastne poistenie je?

Poistenie môžeme stručne charakterizovať ako nehmotný produkt poskytovaný finančnou inštitúciou svojim klientom. Je založený na zmluvnom vzťahu medzi poisťovňou a poistníkom. Pokiaľ dôjde k poistnej udalosti, poisťovňa je zaviazaná poskytnúť poistníkovi poistné plnenie. Poistníkovi vzniká teda pri poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Poistná udalosť, ako aj výška poistného plnenia je presne definovaná v poistnej zmluve uzatvorenej medzi poisťovňou a poistníkom.

S akými druhmi poistenia sa môžete stretnúť?

Poistenie sa spravidla rozdeľuje na životné a neživotné poistenie. Do životného poistenia zaraďujeme poistenie osôb – dospelých či detí, napríklad poistenie pre prípad úmrtia, úrazové poistenie, poistenie pre prípad dožitia a podobne. Do neživotného poistenia patrí poistenie rôznych dopravných prostriedkov od osobných áut až po lietadlá, poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu, komplexné cestovné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie od liečebných nákladov až po stratu batožiny, poistenie prepravných rizík pri prevoze rôznych zásielok a podobne.

Prečo si pri výbere poistenia nechať poradiť práve od Winners Group?

Winners Group vám ponúka široké spektrum poistných produktov od rôznych poisťovní a zároveň podá pomocnú ruku nielen pri výbere toho správneho, ale aj pri samotnom uzatváraní poistnej zmluvy. Tím profesionálnych odborníkov je tu pre vás aj v prípade vzniknutej poistnej udalosti. Finančná spoločnosť Winners Group nie je zmluvne prepojená so žiadnou poisťovňou, je nestranná a nezávislá, preto si môžete byť naozaj istý, že sa vám bude snažiť ponúknuť poistný produkt najviac vyhovujúci vašim požiadavkám a predstavám. Tím špecialistov z Winners Group pre vás zostaví porovnanie vami vybraného poistného produktu z rôznych poisťovní, aby ste získali prehľad o tom, čo a za aké ceny jednotlivé poisťovne ponúkajú.

 

 

 peníze

Vybrali ste si poistný produkt, no stále sa neviete zorientovať v ponuke poisťovní? Nechajte si poradiť od skutočných odborníkov na trhu a navštívte stránku http://www.milliardcity.com/schopnost-inovovat-mame-vo-firemnej-dna . Zistite, čo všetko Winners Group ponúka a žite svoj život v istote s poistením sprostredkovaným profesionálnou finančnou spoločnosťou Winners Group.