Spoľahlivé spájky, ktoré zvýšia kvalitu prevedenej práce

Spájkovanie predstavuje proces, ktorý sa používa už niekoľko tisícročí. Využívanie tejto metódy v priemysle sa však datuje len do začiatku 20. storočia. Pri tomto procese dochádza k spájaniu materiálu, ktorý by inak nebolo možné spojiť, resp. zvariť do jedného celku. Spájajú sa dva materiály, ktorých výsledkom je spoj. Vďaka difúzií tvoria spájky spolu so základným materiálom zliatinu. Spájka sa na začiatku roztaví a spojí s kovovými alebo nekovovými súčasťami. Používajú sa prakticky všade – od strešných krytín, po chladiarenský priemysel cez tepelné poistky až po autoklampiarstvo.

sváření
 

Spájky a ich základné vlastnosti

Spájky majú vlastnosti, na základe ktorých sa predurčuje oblasť, v ktorej ich je možné použiť. Delia sa na dve základné skupiny, ktorými sú mäkké a tvrdé spájky. Mäkké spájky sú charakteristické nízkou teplotou, ktorá je na spájkovanie potrebná a rovnako aj ich slabšou pevnosťou. Tvrdé spájky sa zase používajú všade tam, kde je potrebná väčšia odolnosť či zvýšená teplota.
 
Pod slovom spájka si možno predstaviť prídavný materiál, ktorý sa používa primárne pri spájkovaní. Spájka sa využíva spolu so základným materiálom, pričom spájka musí mať teplotu tavenia nižšiu než základný materiál. Ďalším znakom spájky je to, že nie je potrebné, aby mala rovnaké, prípadne podobné chemické zloženie, aké má základný materiál. Aby boli spájky skutočne kvalitné, musia byť vyrobené len z kvalitných surovín – čistých, ktoré sú vhodné pre výrobu spájok. Musí byť schopná vytvoriť spoje pevné, avšak je dôležité zabezpečiť, aby mala dobré mechanické vlastnosti aj samotná spájka. Spájka musí mať dobrú zmáčavosť, kapilaritu a roztekavosť.
 

Vplyv teploty na kvalitu spájok

Spájky musia byť vyrobené z kvalitných, odolných materiálov. Základný materiál sa pri spájkovaní rozpúšťa v spájke, ktorá je tekutá a dochádza k vzájomnému spojeniu niektorých prvkov. Spájky by mali vydržať aj extrémne podmienky, akými sú napríklad vysoká teplota. Záleží na tom, pri akej práci sa používa. Existujú tri základné typy spájkovania, ktoré sa líšia hraničnou teplotou. Prvým typom je spájkovanie mäkké, pri ktorom je maximálna pracovná teplota 450 stupňov. Tvrdé spájkovanie je možné pri teplote v rozmedzí od 450-950 stupňov. Najodolnejším je vysoktepelné spájkovanie, ktoré sa realizuje pri teplote nad 950 stupňov.

pájka
 
Spájky predstavujú dôležitý materiál, ktorý sa používa vo viacerých oblastiach. Aby splnil svoj účel, musí byť hlavne kvalitný. Kvalitné spájky za rozumné ceny nájdete na stránke https://www.interweld.sk/, kde okrem iného nájdete aj iné pracovné pomôcky.