Výber účtovníckeho programu pre začínajúce firmy


Každý začínajúci podnikateľ si musí vybrať či zverí svoje účtovníctvo externej firme alebo si zaobstará účtovnícky softvér a zníži tak náklady na rozbehnutie svojho podnikania. Hoci kúpa účtovného programu nie je lacná záležitosť, viaceré spoločnosti ponúkajú štartovacie verzie zadarmo. Väčšinou sú obmedzené počtom účtovných záznamov, ale malej firme alebo živnostníkovi môžu vydržať aj niekoľko mesiacov či dokonca celý rok. V nasledujúcom porovnaní Vám predstavíme tri najznámejšie:

kalkulačka
 

  • Firma Kros ponúka tri varianty: Alfa pre jednoduché účtovníctvo, Omega pre podvojné účtovníctvo a Olymp pre mzdy a personalistiku. Všetky funkcie v jednotlivých variantoch sú plne prístupné, V peňažnom denníku je možné zaúčtovať zdaniteľné príjmy v maximálnej výške 6.000 EUR. Je možné spracovávať jeden automobil bez obmedzení. Ponúka maximálne 50 skladových kariet a 300 skladových pohybov (príjem, výdaj). Nevýhodou môže byť, že varianty jednoduchého ani podvojného účtovníctva neobsahujú modul miezd a pri prechode na platenú verziu bude nutné zakúpiť Olymp zvlášť, čím sa podstatne navýši obstarávacia cena.

 peníze

  • Pohoda Štartod Stormware obsahuje všetky funkcie obsiahnuté v jednotlivých variantoch programu Pohoda, až po najvyšší variant Pohoda Komplet. Na začiatku je nutná registrácia, po ktorej je verzia časovo limitovaná do konca kalendárneho roka s možnosťou reinštalácie na ďalšie obdobie. Čo sa týka počtu záznamov, účtovný denník ich má povolených 500, peňažný denník 200, môžete zadať 200 záznamov v agende skladových pohybov, maximálne 10 záznamov v agendách majetku a miezd a 100 záznamov v ostatných agendách. Použitie funkcií pre prácu s údajmi ako napr. mazanie a homebanking je tiež obmedzené na 20 a niektoré funkcie nie je možné použiť vôbec ako napr. export zostáv a hromadné mazanie záznamov, či mazanie účtových jednotiek. Nevýhodou tohto programu je práve obmedzenie niektorých funkcií v bezplatnej verzii.

  • Účtovný program Money S3 Štart od Cígler software je určený hlavne pre živnostníkov a malé a stredné firmy. Ponúka funkcionalitu všetkých modulov Money S3 tak, ako sú dostupné v najvyššej verzii Professional. Oproti predošlým dvom konkurentom má najvyšší počet záznamov v účtovnom/peňažnom denníku – 500, 500 skladových pohybov, 500 objednávok, 15 miezd a 20 cestovných náhrad. Pre začínajúce firmy je to asi najideálnejšie riešenie, pretože môže pokryť celoročné účtovanie v rámci bezplatnej verzie.