Vznik ekonomiky


Za vznik ekonomiky v modernejšej podobe sa zapríčinilo Anglicko. Dôvod je ten, že v 18. storočí bol tento národ najväčším dobyvateľom a objaviteľom. Z toho logicky vyplýva, že sa dostali k obrovskému množstvu kapitálu a území.
Následne bolo treba zvoliť určitý systém, aby dokázali s takým množstvom rozumne hospodáriť a zabezpečiť spokojný život svojim budúcim generáciám.
Anglicko však v tomto období bolo i kolonizátorom, čiže takýmto spôsobom nahromadili i veľa voľnej pracovnej sily.

centrum

Takže môžme povedať, že vznikla prvá deľba práce.
Začalo sa teda rozmýšlať smerom, že anglický národ nemusí byť uvážlivý a šetrný, musí riadiť hlavne priemyselnú a materiálnu výrobu v rýchlom tempe a s čo najvyšším pracovných výkonom, ktorý očakával od voľnej pracovnej sily.
Už v tomto období sa však zaviedli pojmy ako prirodzená a politická cena, úžitková a výmenná hodnota, zisk a mzda.

vývoj

Ľudia, ktorí predstavovali pracovnú silu teda pracovali, no každá práca sa nehodnotila za rovnako prospešnú. Tento prvý systém, nazývaný aj ako klasická ekonómia sa orientoval hlavne na prácu, ktorá predstavovala ťažbu drahých kovov. Ostatná práca sa cenila a vymieňala len zasa za drahé kovy. Preto sa viac ako na prácu kladol význam hlavne na bohatstve prírody a jej zdrojov.
analýza

Skrátka šlo o to, nahromadiť čo najrýchlejšie a čo najväčších počet majetku, ktorý mal vtedy podobu spomínaných drahých kovov. Obchod vtedy fungoval hlavne iba vďaka  naturáliám, systému peňazí sa ešte veľká pozornosť nevenovala, no tá črta systému, aký ho poznáme dnes, tam už vznikla. Pracovníkom, ktorí sa podieľali na ťažbe sa dávala iba minimálna mzda, teda podmienky, ktoré im stačia k životu, no nič viac. Usilovnejší pracovníci boli odmenení trochou peňazí, no hlavne pozemkovou rentou. Tá sa medzi pracujúcou skupinou považovala za najpodstatnejšie terno. Peniaze ešte veľký význam nemali.